Samenwerken BHV

  Arbocatalogus
soort:
oplossing
onderwerp:
bhv
doelgroep:
werkgever + werknemer
aard:
n.v.t.
invoeringstijd:
n.v.t.
rendement:
n.v.t.
bedrijfsgrootte:
kleine bedrijven

Op grond van de Arbowet moet je als werkgever een aantal zaken op het gebied van bedrijfshulpverlening regelen. Wanneer je met verschillende werkgevers in een pand of inrichting arbeid laat verrichten, moet je op een doelmatige manier met hen samenwerken om aan de eisen uit de  Arbowet te voldoen (artikel 19). Deze samenwerking geldt dus ook op het gebied van bedrijfshulpverlening. 

Aandachtspunten bij de samenwerking van werkgevers op het gebied van BHV

Verlaag de beheerslast en voldoe aan de plichten door samen te werken

Denk hierbij aan afspraken over een gezamenlijke ontruimingsinstructie, gebruik van vluchtplattegronden, afspraken over vervanging bij afwezigheid van de eigen BHV’er, namen en telefoonnummers van BHV’ers en zelfs gezamenlijke inkoop van BHV-opleidingen en -materialen.

Een bijkomend voordeel van samenwerken is dat je minder beheerslast hebt, doordat je de bedrijfshulpverlening samen kunt regelen en elkaar kunt bijstaan bij een incident. De samenwerking kan bovendien leiden tot kostenverlaging doordat je:

  • samen BHV-opleidingen en BHV-middelen kunt inkopen,
  • onderling afspraken kunt maken over vervanging bij afwezigheid van de BHV’er.

Wanneer kun je samenwerken?

Er zijn verschillende situaties waarin werkgevers kunnen samenwerken op het gebied van de bedrijfshulpverlening. Dat kan bijvoorbeeld door:

  • ondernemers in één straat,
  • ondernemers in één gebouw (winkelcentrum, bedrijfsverzamelgebouw),
  • ondernemers op een bedrijventerrein,
  • ondernemers in een ondernemersvereniging.

Leg afspraken schriftelijk vast

Je kunt de BHV dus ook samen met andere bedrijven in de omgeving opzetten. Op projecten met meerdere werkgevers hoeft niet elke werkgever een eigen BHV-organisatie te hebben. Je moet hierover wel afspraken maken. Werknemers van andere werkgevers vallen dan onder de ‘BHV-paraplu’ van de coördinerende werkgever. Dit moet je schriftelijk vastleggen, inclusief de benodigde instructies. Maar iedere werkgever blijft zelf verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid van zijn eigen werknemers en uiteindelijk ook voor de goede uitvoering van de bedrijfshulpverlening. Hij zal dus moeten controleren of de BHV-taken daadwerkelijk in goede handen zijn.

Veelgestelde vragen