Risicoinventarisatie en –evaluatie (RI&E)

  Arbocatalogus
soort:
oplossing
onderwerp:
agressie + beeldschermwerk + werkdruk
doelgroep:
werkgever
aard:
voorkomen
invoeringstijd:
jaar
rendement:
positief
bedrijfsgrootte:
grote + kleine bedrijven

De risicoinventarisatie en -evaluatie (RI&E) is een systematisch onderzoek naar alle veiligheid- en gezondheidrisico’s voor werknemers. Op basis van de RI&E moet de werkgever een plan van aanpak opstellen om de gesignaleerde risico’s weg te nemen, te beperken en te beheersen. Zo bevat de RI&E criteria voor de (beeldscherm)werkplek. Ook de psychosociale arbeidsbelasting (PSA), waaronder werkdruk en agressie vallen, moet in kaart gebracht worden. 


Is de laatst uitgevoerde RI&E nog actueel? Dan kunnen de aanbevelingen zinvolle adviezen bevatten. De adviezen kunnen al als concrete maatregel opgenomen zijn in het plan van aanpak dat op basis van de RI&E opgesteld moet worden.


Nieuwe RI&E of update?


Is de RI&E verouderd, voer dan een nieuwe uit met behulp van de branche-RI&E of update de onderwerpen die niet meer de huidige situatie beschrijven. De RI&E moet in ieder geval geactualiseerd worden bij grotere veranderingen in de huisvesting, bij gewijzigde werkmethoden en -processen en bij grote aanpassingen in de organisatiestructuur. 


 Tips


 Randvoorwaarden


De werkgever moet de RI&E aan de OR (Ondernemingsraad) of PVT (Personeelsvertegenwoordiging) verstrekken. De RI&E is niet compleet zonder een plan van aanpak. De Arbowet verplicht de werkgever aan de OR of PVT te vragen of zij instemmen met de RI&E en het plan van aanpak.


Naar de RI&E voor uitzendbureaus