Risicoinventarisatie BHV

  Arbocatalogus

De BHV moet je op maat inrichten en baseren op de eigen Risicoinventarisatie en -evaluatie (RI&E). Op basis van de RI&E, de algemene en specifieke restrisico’s en de maatgevende factoren kun je bepalen hoe de BHV moet worden ingericht. Dit is voor elke organisatie en locatie anders. Er zijn enkele algemene richtlijnen voor de meest voorkomende typen locaties in de uitzendbranche. Daarnaast zijn er specifieke maatregelen afhankelijk van de omvang van de locatie. We noemen dit 'maatlocaties'.

Specifieke risico's

Bepaalde locaties voor uitzendbureaus en bepaalde type uitzendbureaus brengen specifieke risico's met zich mee. Denk aan een vestiging bij een inlenend bedrijf, een vestiging in een verzamelgebouw, franchiseorganisaties of locaties met grote cursusruimtes. Hier vind je een overzicht van deze specifieke risico's en maatregelen.

Algemene kenmerken voor alle maatlocaties

Een uitzendonderneming is vaak gevestigd in winkelstraten (uitzendstraten) en soms in herenhuizen of oude, complexe panden. Er is regelmatig inloop van klanten, met een goede en gemakkelijke toegankelijkheid, meestal op de begane grond. BHV-maatregelen bestaan doorgaans uit de aanwezigheid van een brandblusser, een EHBO-verbandtrommel en een schriftelijke calamiteiteninstructie.

Hier vind je:

Algemene maatregelen voor de BHV-organisatie

Maatregelen voor specifieke maatlocaties

Specifieke risicosituaties voor BHV