Risico’s voor zwangerschap inventariseren

  Arbocatalogus

Risico’s op de werkvloer hebben te maken met de plek waar je werkt en met het soort werk dat je doet. Werken in de uitzendbranche vindt plaats op kantoor/vestiging, onderweg en inhouse bij een inlenend bedrijf. Uit onderzoek van Stichting Arbo Flexbranche (STAF) blijkt dat bij uitzendondernemingen vaste medewerkers die zwanger zijn gemiddeld 7 dagen langer verzuimen dan zwangere werkneemsters in andere branches. Bij 30% van de ondervraagden is daarbij de relatie met werkdruk gelegd.Risico’s waar je in de uitzendbranche aan moet denken zijn: