Rechten en plichten tijdens de zwangerschap

  Arbocatalogus

Aanpassing werk- en rusttijden

Zwangere werkneemsters hebben recht op aanpassing van werk- en rusttijden. Weten dat je dit recht hebt, geeft vaak al rust. De zwangere kan zelf bepalen of ze hiervan gebruik maakt of niet. Medewerkers in de uitzendbranche hebben niet te maken met omstandigheden zoals nacht- en ploegendienst, waarvoor in de Arbeidstijdenwet speciale uitzonderingen gelden voor zwangeren.

De werk- en rusttijden voor zwangeren

Iedere zwangere heeft recht op extra pauzes: maximaal 1/8 van de werktijd. Ook het aantal werkuren per dag, maand en kwartaal is beperkt. Een zwangere medewerker mag niet meer arbeid verrichten dan:

  • 10 uren per dienst;
  • gemiddeld 50 uren per week in elke periode van 4 aaneengesloten weken, en
  • gemiddeld 45 uren per week in elke periode van 16 aaneengesloten weken.

Rustruimte

Weten dat je recht hebt op aangepaste werk- en rusttijden, geeft vaak al rust

Formeel moet er een plek zijn waar een zwangere even kan rusten, maar de meeste vestigingen van uitzendbureaus beschikken niet over een aparte afsluitbare ruimte. Belangrijk is om hier binnen de vestiging in goed overleg creatief mee om te gaan.

De zwangere moet als dat nodig is zelf haar rust kunnen pakken. Dat kan op allerlei manieren, als ze maar even van de werkplek af is. Creëer bijvoorbeeld een rustig hoekje met een gemakkelijke stoel op de vestiging. Even naar buiten gaan kan natuurlijk ook. Kijk ook naar beschikbare ruimte in de buurt om fysiek van de werkplek af te zijn, bijvoorbeeld een horecagelegenheid of wellicht hebben buurbedrijven ruimte beschikbaar.

Bezoek aan een arts of verloskundige

De zwangere heeft het recht om in werktijd de arts of verloskundige te bezoeken, met behoud van loon. Natuurlijk wel in goed overleg, zodat haar afwezigheid de overige collega’s zo min mogelijk belast. 

Indien in teamverband wordt gewerkt, is het belangrijk dat de collega's op de hoogte zijn van aanpassingen. Zie ook Zwangerschap en werken in een team.

 Wet- en regelgeving

Met de volgende wet- en regelgeving moet je rekening houden bij werk en zwangerschap: