Protocol alleen werken

  Arbocatalogus
soort:
oplossing
onderwerp:
agressie + bhv
doelgroep:
werkgever + werknemer
aard:
genezen + voorkomen
invoeringstijd:
maand
rendement:
positief
bedrijfsgrootte:
kleine bedrijven

Het belangrijkste kenmerk van alleenwerk is dat iemand werkzaamheden uitvoert zonder dat er collega’s of andere mensen in de buurt zijn. Het gaat om situaties waarbij geen direct contact met anderen mogelijk is.

De alleenwerker moet altijd zélf alarm kunnen slaan! 

Als er een ongeval plaatsvindt of brand ontstaat, is er niemand die de alleenwerker kan helpen. Een alleenwerker loopt, in het algemeen, net zoveel ongevalrisico als iemand die dezelfde werkzaamheden in het bijzijn van andere mensen uitvoert. Er geldt alleen nog een extra risico: omdat hij, bijvoorbeeld door een brand of ongeval, in een noodsituatie kan komen en dan altijd zelf alarm moet kunnen slaan om hulp te krijgen.

Wat moet je als werkgever regelen?

Wettelijk gezien zijn er in relatie tot agressie en geweld geen regels die bepalen dat alleen werken niet is toegestaan. Wel moet de werkgever ervoor zorgen dat veiligheid- en gezondheidsrisico’s van werknemers zo veel mogelijk moeten worden vermeden en de gevolgen moeten beperkt zijn. Zijn er werknemers die alleen werken, dan moet je als werkgever vooraf de volgende zaken regelen:

Leg afspraken vast

Kan in jouw organisatie niet vermeden worden dat werknemers alleen werken? Dan is het belangrijk met elkaar af te spreken onder welke voorwaarden alleen werken wél is toegestaan. Een ‘protocol alleen werken’ bevat daarom alle voorwaarden waaronder werknemers alleen mogen werken. Ook staan in het protocol alle afspraken over het handelen bij incidenten van agressieve of andere aard tijdens het werk. Meestal zijn zowel voor werknemer als werkgever regels opgenomen.

Download het voorbeeldprotocol alleen werken

 

Zie ook