Productienormen aanpassen

  Arbocatalogus
soort:
oplossing
onderwerp:
werkdruk
doelgroep:
werkgever
aard:
genezen
invoeringstijd:
maand
rendement:
positief
bedrijfsgrootte:
grote + kleine bedrijven

Bespreek ongezonde werkdruk binnen een team altijd eerst met alle betrokkenen, zie werkdruk signaleren en bespreken.

Oorzaken wegnemen

Hanteer daarbij een bedrijfsmatige aanpak: zorg ervoor dat eerst alle onnodige oorzaken van werkdruk zo veel mogelijk worden weggenomen. Onnodige oorzaken zijn hier oorzaken die niet inherent zijn aan het werk: een slechte gezondheid, onvoldoende samenwerking, een onhandige organisatie van het werk. Onnodige oorzaken kunnen liggen in:

  1. een te hoge belasting in werk en privé.
  2. een te lage belastbaarheid van de werknemers.
  3. een combinatie van 1 en 2.

Als alle onnodige oorzaken zijn weggenomen, en de werkdruk blijft bestaan, dan is in theorie de onontkoombare conclusie dat de werklast zelf te hoog is. Dan resten twee oplossingen: werk- of productienormen aanpassen of de bezetting aanpassen.

Normen aanpassen

Ook bij het aanpassen van productienormen zelf is een bedrijfsmatige aanpak van belang.