Opvang en nazorg na agressie

  Arbocatalogus
soort:
oplossing
onderwerp:
agressie
doelgroep:
werkgever + werknemer
aard:
genezen
invoeringstijd:
maand
rendement:
hoog
bedrijfsgrootte:
grote + kleine bedrijven

Emotionele opvang na agressie houdt in dat het incident met de werknemer, het slachtoffer, wordt besproken. Het gaat over feiten, gedachten en gevoelens: hoe heb je als werknemer het voorval en de steun ervaren? Ook word je voorgelicht over traumaverwerking.


De leidinggevende neemt in principe het voortouw


Emotionele steun is zeker geen therapie. Als het goed is, neemt de leidinggevende het voortouw in het zorgen voor goede opvang. Mocht hij dat niet doen, misschien doordat hij op dat moment afwezig is, schakel dan de preventiemedewerker of bedrijfshulpverlener in. 


 In de praktijk wordt je opvang en nazorg bij agressie door verschillende partijen verzorgd:


  • De leidinggevende.
  • Het team.
  • Bedrijfsopvangteam (BOT)vertrouwenspersoon of preventiemedewerker (als die specifiek in opvang na agressie geschoold is).
  • Bedrijfsarts: je kunt ook contact opnemen met de bedrijfsarts, zeker wanneer je last hebt van emotionele klachten of als je bent uitgevallen. De bedrijfsarts kan je doorverwijzen naar specialisten zoals een psycholoog of traumaopvang.
  • Opvang door externe professional, bijvoorbeeld traumaopvang.

Kenmerken van succesvolle opvang


Elke organisatie moet voor zichzelf uitmaken op welke manier ze opvang wil organiseren. Duidelijk is dat de leidinggevende, verantwoordelijk voor de arbeidsomstandigheden op de afdeling, als eerste actie moet ondernemen op goede opvang voor het slachtoffer. Cruciaal voor het organiseren van succesvolle opvang:


  • Directie en beleid steunen het opvang en nazorgbeleid van de organisatie en kaderen het in het ruimere agressiebeleid.
  • Een opvang- en nazorgprotocol heeft alleen zin als het gekend is en toegepast wordt door iedereen. Een jaarlijkse bespreking is nuttig en nodig.
  • Als de opvang intern wordt georganiseerd, dan moet in opleiding voorzien worden voor diegene die opvang en nazorg biedt, zie ook agressietrainingen.

"Debrief": alleen door een professional


Wees terughoudend met debriefen (een eenmalig, semi-gestructureerd gesprek met een persoon die recent slachtoffer is geworden van externe agressie en/of geweld in de werksituatie) en laat dit alleen doen door iemand die gekwalificeerd is. Wanneer debriefing niet goed wordt gedaan kan dit nadelige gevolgen voor het slachtoffer hebben.


Hoe verloopt de opvang idealiter?

 Tips voor opvang


Na ingrijpende en traumatische ervaringen is goede opvang belangrijk. Er zijn enkele do's en dont's:
Download het protocol bedrijfsopvangteam (voorbeeld)


Voor dienstverleners met keurmerk: zoek bijvoorbeeld dienstverleners via OVAL of SBCA.