Oplossingen werkdruk

  Arbocatalogus

In onderstaand overzicht zijn alle (zowel de minimale als de aanvullende) maatregelen opgenomen. Ben je op zoek naar een specifieke oplossing? Dan kun je ook gebruik maken van de zoekfunctionaliteit van de arbocatalogus. Meer uitleg over zoeken in de Arbocatalogus vind je op de pagina oplossingen zoeken.

 

Oplossing Insteek Aard Invoertijd Rendement
Minimaal beleid        
Werkdruk signaleren en bespreken allebei allebei dag/maand ++
Risicoinventarisatie en -evaluatie (RI&E) werkgever voorkomen jaar +
Preventief medisch onderzoek (PMO) werkgever allebei jaar +
Voorlichting werkgever voorkomen maand +
Preventiemedewerker allebei voorkomen jaar ++
Medische klachten behandelen werknemer genezen week ++
Maatregelen evalueren werkgever allebei week n.v.t.
Aanvullende oplossingen        
Werkdruk meten werkgever allebei maand n.v.t.
Checklist werkdruk en stress signaleren werknemer werknemer allebei dag n.v.t.
Checklist werkdruk en stress signaleren werkgever werkgever allebei dag n.v.t.
Onderzoek werkbeleving ** werkgever voorkomen jaar +
Onderzoek personeelsgegevens werkgever allebei week +
Interviews afnemen werkgever allebei week +
Werving en selectie verbeteren werkgever voorkomen maand +
Arbeidsvoorwaarden flexibiliseren werkgever voorkomen jaar  +/-
Introductie verbeteren werkgever voorkomen maand +
Inwerken verbeteren werkgever voorkomen maand ++
Loopbaanperspectief vergroten ** werkgever voorkomen jaar +
Werkdruk actief bespreekbaar maken werkgever voorkomen jaar +
Werkplezier vergroten allebei voorkomen jaar ++
Gezondheid verbeteren allebei allebei maand +
Balans werk-privé verbeteren allebei allebei maand ++
Ziekteverzuim verminderen allebei allebei maand +
Timemanagement allebei allebei week +
Technische hulpmiddelen bij werkdruk allebei allebei week +
Werkplek aanpassen allebei voorkomen maand ++
Samenwerking verbeteren allebei allebei maand +
Zélf het werk beter of anders organiseren allebei allebei maand +
Beter of anders plannen allebei allebei maand ++
Werkinhoudelijke trainingen werknemer allebei jaar +
Computercursussen werknemer allebei maand +
Zélf stress actief aanpakken werknemer allebei maand ++
Stresstrainingen werknemer allebei jaar +
Herstellen en ontspannen werknemer genezen maand ++
Ongewenst gedrag verminderen allebei genezen maand ++
Automatiseren werkgever genezen jaar +/-
Specialisatie invoeren ** werkgever genezen jaar +/-
Taken uitbesteden werkgever genezen jaar +/-
Productienormen aanpassen werkgever genezen maand +
Bezetting aanpassen werkgever genezen maand +
Werkgedrag allebei allebei dag/maand ++

 

Legenda:

  • insteek: voor werknemer, voor werkgever of voor allebei

  • aard: voorkomen, genezen of allebei

  • invoertijd: binnen een dag, week, maand of jaar

  • rendement: hoog (++), positief (+), werkt niet altijd (+/-) of n.v.t.

  • oplossingen specifiek voor grote organisaties zijn aangegeven met **

 

 

Zie ook