Oplossingen beeldschermwerk

  Arbocatalogus

In onderstaand overzicht zijn alle (zowel de minimale als de aanvullende) maatregelen opgenomen. Ben je op zoek naar een specifieke oplossing? Dan kun je ook gebruik maken van de zoekfunctionaliteit van de arbocatalogus. Meer uitleg over zoeken in de arbocatalogus vind je op de pagina oplossingen zoeken.

Oplossing Insteek Aard Invoertijd Rendement
Minimaal beleid        
Risicoinventarisatie en -evaluatie (RI&E) werkgever voorkomen jaar +
Preventiemedewerker werkgever voorkomen jaar ++
Voorlichting beeldschermwerk allebei voorkomen maand +
Preventief Medisch Onderzoek (PMO) werkgever allebei jaar +
Werkplek inrichten en instellen allebei allebei maand ++
Werktijden beeldschermwerk optimaliseren allebei voorkomen jaar +
Daglicht en verlichting allebei voorkomen dag/maand ++
Aanvullende oplossingen        
Checklist gezond beeldschermwerk werknemer genezen dag ++
Taakroulatie allebei voorkomen jaar ++
Informatie 'overload' voorkomen allebei voorkomen maand +
Flexibele werkplekken allebei voorkomen jaar ++
Thuiswerkplek allebei voorkomen maand ++
Gezond werken met tablet en smartphone allebei voorkomen maand ++
Alternatieven voor de muis allebei genezen week +/-
Sneltoetsen werknemer voorkomen dag +
Beeldschermbril werknemer voorkomen maand ++
Pauzesoftware allebei allebei maand +/-
Werkgedrag allebei allebei dag/maand ++
Herstellen en ontspannen werknemer allebei maand ++
Ziekteverzuim verminderen allebei allebei maand +

 

Legenda:

  • insteek: voor werknemer, voor werkgever of voor allebei
  • aard: voorkomen, genezen of allebei
  • invoertijd: binnen een dag, week, maand of jaar
  • rendement: hoog (++), positief (+), werkt niet altijd (+/-) of n.v.t.