Oplossingen agressie

  Arbocatalogus

In onderstaand overzicht zijn alle (zowel de minimale als de aanvullende) maatregelen opgenomen. Ben je op zoek naar een specifieke oplossing? Dan kun je ook gebruik maken van de zoekfunctionaliteit van de arbocatalogus. Meer uitleg over zoeken in de Arbocatalogus vind je op de pagina oplossingen zoeken.

 

Oplossing Insteek Aard  Invoertijd  Rendement
Minimaal beleid        
Agressie signaleren en bespreken allebei allebei dag/maand ++
Risicoinventarisatie en -evaluatie (RI&E) werkgever voorkomen jaar +
Preventief medisch onderzoek (PMO) werkgever allebei jaar +
Agressieregistratie allebei genezen maand ++
Voorlichting werkgever voorkomen maand +
Preventiemedewerker allebei voorkomen jaar ++
Gedragscode agressie allebei allebei maand ++
Bedrijfshulpverlener allebei genezen maand +
Medische klachten behandelen werknemer genezen week ++
Maatregelen evalueren werkgever allebei week n.v.t.
Aanvullende oplossingen        
Agressie meten werkgever allebei maand n.v.t.
Checklist agressie werknemer werknemer allebei dag n.v.t.
Checklist agressie werkgever werkgever allebei dag n.v.t.
Interviews afnemen ** werkgever allebei week +
Ongewenst gedrag verminderen allebei genezen maand ++
Werkplek aanpassen allebei voorkomen maand ++
Technisch beveiligen werkgever voorkomen maand +
Agressietrainingen werknemer voorkomen jaar ++
Managementtraining agressie werkgever voorkomen jaar +
Taken uitbesteden werkgever voorkomen jaar +/-
Agressieprotocol allebei genezen jaar +
Protocol alleen werken * allebei allebei maand +
Acute hulp bij agressie allebei genezen week ++
Geld overmaken allebei genezen maand +/-
Bedrijfsopvangteam (BOT) ** allebei genezen jaar n.v.t.
Begeleiding na agressie allebei genezen week ++
Opvang en nazorg bij agressie allebei genezen maand ++
Vertrouwenspersoon allebei genezen maand +
Aangifte doen allebei genezen dag +
Klachtenprocedure allebei genezen jaar +
Schadevergoeding allebei genezen jaar +

 

Legenda

  • insteek: voor werknemer, voor werkgever of voor allebei
  • aard: voorkomen, genezen of allebei
  • invoertijd: binnen een dag, week, maand of jaar
  • rendement: hoog (++), positief (+), werkt niet altijd (+/-) of n.v.t.
  • oplossingen specifiek voor kleine organisaties zijn aangegeven met *
  • oplossingen specifiek voor grote organisaties zijn aangegeven met **