Ontruimingsoefeningen

  Arbocatalogus
soort:
oplossing
onderwerp:
bhv
doelgroep:
werkgever + werknemer
aard:
voorkomen
invoeringstijd:
n.v.t.
rendement:
n.v.t.
bedrijfsgrootte:
grote + kleine bedrijven

In deze wegwijzer staan aanwijzingen voor het oefenen in fasen. Ook doen we een aantal suggesties voor het houden van een table-topoefening en een praktijkoefening. Een table-topoefening kun je gebruiken om te toetsen of BHV’ers en/of overige werknemers op de hoogte zijn van de procedures bij een incident.

In een praktijkoefening oefen je de procedures daadwerkelijk in de praktijk. Gebruik in de oefeningen scenario’s die ook in het echt kunnen optreden in de vestiging.

Voordat je gaat oefenen

Bespreek de
'no play' procedure

Je moet de veiligheid altijd waarborgen. Tref daarvoor voorzorgsmaatregelen en spreek af hoe iedereen moet handelen wanneer zich werkelijk een incident of ongeval voordoet tijdens de oefening (‘no play’).

Voordat je de procedures en instructies daadwerkelijk gaat oefenen, is het verstandig eerst ‘droog’ te oefenen met een table-topoefening. Iedereen is zich dan weer bewust van de procedures en de manier van samenwerken. Dit heeft een positieve invloed op het resultaat van de ‘echte’ oefening. Na het voorbeeld van de table-topoefening gaan we in op het oefenen in fasen. Daarna volgt een voorbeeld van een ontruimingsoefening.

Voorbeeld van een table-topoefening

Een table-topoefening gebruik je om te toetsen of BHV’ers en/of overige werknemers op de hoogte zijn van de procedures bij een incident. Praktisch kun je dit doen door je vestiging ‘op papier’ te laten ontruimen. Het enige wat je nodig hebt is een plattegrond en een paar pionnen. Met bijvoorbeeld Lego of Playmobil maak je de oefening nog "echter". Maak een keuze uit de scenario’s (uit het BHV-plan). Geef op de plattegrond van de vestiging aan welke calamiteit zich heeft voorgedaan en laat de deelnemers opschrijven of vertellen welke actie zij ondernemen.

Oefenen in fasen

Na de table-topoefening kun je de procedures in het echt gaan oefenen. Afhankelijk van de aard, de grootte en de ligging van de vestiging kun je dat in meerdere fasen opsplitsen. Gebruik de procedures en instructiekaarten als uitgangspunt voor de oefeningen. Houd de oefeningen zo eenvoudig mogelijk.

Voorbeeld van een ontruimingsoefening (praktijkoefening)

Hieronder is omschreven hoe je de ontruimingsprocedures in de praktijk kunt oefenen.