Ongewenst gedrag verminderen

  Arbocatalogus
soort:
oplossing
onderwerp:
agressie + werkdruk
doelgroep:
werkgever + werknemer
aard:
genezen
invoeringstijd:
maand
rendement:
hoog
bedrijfsgrootte:
grote + kleine bedrijven

Ongewenst gedrag komt ook binnen de uitzendbranche voor. Het gaat vooral om agressie, meestal door uitzendkrachten. Binnen uitzendorganisaties kan sprake zijn van seksuele intimidatie, pesterijen, discriminatie en conflicten. Al deze zaken kunnen een groot effect op individuen hebben, maar ook op de sfeer op de werkvloer. Dit kan stress veroorzaken. Genoeg reden om deze zaken zo veel mogelijk te voorkomen en de gevolgen te beperken.

Pesten, discriminatie en (seksuele) intimidatie

Het ministerie van SZW startte in 2015 de campagne om pesten op de werkvloer tegen te gaan. In 2016 is de campagne uitgebreid met de onderwerpen discriminatie en (seksuele) intimidatie. Herken ongewenst gedrag binnen je organisatie en doe er wat aan.

Doe de online test en bespreek: wat is normaal gedrag en wanneer is het pesten?

Wat kun je als werknemer zelf doen?

Volg deze stappen:

Wat kun je als leidinggevende doen?

Ook als leidinggevende kun je veel doen om ongewenst gedrag te voorkomen en de gevolgen te beperken. 

  • Maak ongewenst gedrag als thema bespreekbaar in de groep.
  • Bespreek het ook op individueel niveau als je weet of vermoedt dat één of meer van je werknemers hiermee te maken heeft of heeft gehad.
  • Geef duidelijk aan wat in ieder geval niet getolereerd wordt.
  • Maak duidelijk wat de consequenties kunnen zijn, zowel voor je eigen werknemers als voor uitzendkrachten die je in dienst hebt.
  • Vertel dat je vierkant achter je medewerkers staat als zij op de juiste manier handelen als zij zelf te maken krijgen met ongewenst gedrag.
  • Draag in je rol van werkgever zorg voor voldoende beleid op het vlak van ongewenst gedrag. Werk met een gedragscode met sancties, een klachtenprocedure, een vertrouwenspersoon en goede opvang.

download een voorbeeld klachtenprocedure

download een voorbeeld gedragscode bij agressie 

 Tips