Onderzoek werkbeleving

  Arbocatalogus
soort:
oplossing
onderwerp:
werkdruk
doelgroep:
werkgever
aard:
genezen + voorkomen
invoeringstijd:
jaar
rendement:
positief
bedrijfsgrootte:
grote bedrijven

Onderzoek naar de werkbeleving van werknemers geeft inzicht in hun betrokkenheid bij het werk en de organisatie. Je krijgt inzicht in de verloopneiging en in de onderliggende oorzaken. Het is interessant om een onderscheid te maken in tevredenheid, betrokkenheid, loyaliteit en bevlogenheid.


Tevreden werknemers zijn nog niet per se loyaal en loyale werknemers nog niet per se bevlogen. Bevlogenheid is een positieve, werkgerelateerde psychische toestand die gekarakteriseerd wordt door vitaliteit, toewijding en het helemaal opgaan in je werk.


Inhoud versus doel


Gaat het om het verminderen van verloop van werknemers, kies dan niet voor een ‘ouderwetse’ vragenlijst die op de tevredenheid van werknemers ingaat, maar minimaal voor een enquête die de betrokkenheid goed peilt. Wil je écht het meeste uit je mensen halen, let er dan op dat de vragen het onderwerp bevlogenheid in kaart brengen.


Kortom: de inhoud van je vragenlijst moet goed aansluiten op het doel dat je nastreeft met het vragenlijstonderzoek. Je kunt, en bovendien is dat efficiënt, het onderzoek werkbeleving koppelen aan het preventief medisch onderzoek (PMO).


 Tips 


Voor dienstverleners met keurmerk: zoek bijvoorbeeld dienstverleners via de OVAL of SBCA.


 Randvoorwaarden  


  • Aan de uitvoering van een werkbelevingsonderzoek zijn kosten verbonden.
  • Analyses per afdeling zijn mogelijk bij een respons van vijftien of meer.
  • Werknemers moeten te weten komen wat er met de resultaten gedaan wordt. Op welke termijn? En wat is het budget voor maatregelen? Gebeurt dat niet, of heeft de organisatie een geschiedenis van onderzoeken zonder opvolging, dan leidt dit bijna altijd tot een lage respons. Een lage respons maakt het moeilijk om uitspraken te doen die gelden voor de totale personeelspopulatie.