Medische klachten behandelen

  Arbocatalogus
soort:
oplossing
onderwerp:
agressie + werkdruk
doelgroep:
werknemer
aard:
genezen
invoeringstijd:
week
rendement:
hoog
bedrijfsgrootte:
grote + kleine bedrijven

Herken je symptomen zoals slaapproblemen, hartkloppingen of het steeds maar herinnerd worden aan een incident? Onderzoek dan waar deze klachten vandaan komen en zoek hulp via je leidinggevende, je huisarts of je bedrijfsarts.


Medische klachten bij werkdruk


Wanneer je last hebt van werkstress, bespreek dit dan altijd eerst met je leidinggevende. Je leidinggevende kan je helpen om probleem en oorzaken helder te krijgen en samen met jou oplossingen te formuleren om werkdruk tegen te gaan. Zie ook werkdruk signaleren en bespreken.


Loop niet te lang door met medische klachten!


Als je last hebt van werkstress, is natuurlijk erg belangrijk om de oorzaken daarvan zo snel mogelijk weg te nemen. Bovendien is het belangrijk om de medische klachten die je hebt als gevolg van de stress zo spoedig mogelijk te laten behandelen. Zo kun je last hebben van een hoge bloeddruk, slaapproblemen of hartkloppingen. Neem contact op met je huisarts of met de bedrijfsarts. Hij of zij kan je adviseren, medicijnen voorschrijven of je eventueel doorverwijzen naar een specialist. Loop in ieder geval niet lang door met medische klachten. Als je te lang wacht kunnen ze chronisch worden en tot arbeidsongeschiktheid leiden.


Medische klachten bij agressie


Als je het slachtoffer bent van agressie, kan tijdens de opvang en nazorg blijken dat je klachten van dien aard zijn dat een arts ze moet behandelen. Je kunt dan natuurlijk altijd naar je huisarts toe. Je kunt echter ook naar de bedrijfsarts. Ook de bedrijfsarts kan je indien nodig doorverwijzen naar een specialistisch behandelaar. Loop in ieder geval niet te lang door met je klachten: een tijdige behandeling is belangrijk.


 Tips