Maatregelen werkdruk

  Arbocatalogus

Zorg dat het beleid de minimale maatregelen dekt

Sociale partners in de uitzendbranche hebben een norm vastgesteld voor uitzendondernemingen waaraan het arbeidsomstandighedenbeleid van de onderneming ten aanzien van werkdruk moet voldoen. Zelfs als geen sprake is of lijkt te zijn van ongezonde werkdruk wordt ervan uitgegaan dat het beleid minimaal deze maatregelen dekt. Daarnaast zijn er aanvullende maatregelen die naar eigen inzicht kunnen worden ingevoerd, met name als de risicoinventarisatie en -evaluatie daar aanleiding voor geeft.

Minimale maatregelen werkdruk

De maatregelen gemarkeerd met een asterisk (*) zijn gebaseerd op arbowettelijke verplichtingen. Lees hierover meer op de themapagina werkdruk (onder de kop wet- en regelgeving).

Algemeen

Vastlegging van het beleid en periodieke evaluatie*, zie maatregelen evalueren.

Voorkómen

Eén of meer preventiemedewerkers*, zie preventiemedewerker.

Voorlichting* over werkdruk: bij de introductie van nieuwe medewerkers en herhaling voor langer zittende werknemers, zie ook voorlichting over agressie en werkdruk.

Monitoren van werkdruk wat betreft:

Genezen

Ondersteuning door de leidinggevende, zie ook werkdruk signaleren en bespreken.

Adviesbeleid

Naast bovengenoemde minimale maatregelen adviseren sociale partners het volgende ook in het arbeidsomstandighedenbeleid van de onderneming op te nemen:

Zie voor een uitwerking van beleid het voorbeeld uitwerking minimaal werkdrukbeleid.
 

Aanvullende maatregelen werkdruk

Als de resultaten van het monitoren van werkdruk daartoe aanleiding geven, zijn aanvullende maatregelen voor werkdruk nodig. Deze maatregelen zijn afhankelijk van je insteek.

  • Zoek je als werknemer of als werkgever of leidinggevende?
  • Wat is de gewenste aard van de maatregelen: wil je het risico voorkomen of de gevolgen beperken?
  • Wat is de urgentie ofwel de ernst en omvang van het risico?

Dit laatste bepaalt je eisen ten aanzien van invoeringstijd en rendement van de maatregel. Je kunt dan oplossingen gaan zoeken in deze arbocatalogus via het zoekvenster van de arbocatalogus. Lees hier meer over zoeken in de arbocatalogus

Gebruik deze arbocatalogus voor het gericht kiezen en uitwerken van maatregelen. Als je maatregelen kiest die niet in deze arbocatalogus worden vermeld, dienen deze minimaal hetzelfde ‘beschermingsniveau’ te bieden. Dat betekent dat ze minimaal in dezelfde mate het risico of de gevolgen daarvan wegnemen of verminderen.

Download de voorbeelduitwerking minimaal werkdrukbeleid