Maatregelen beeldschermwerk

  Arbocatalogus

Zorg dat het beleid de minimale maatregelen dekt

Sociale partners in de uitzendbranche hebben een norm vastgesteld voor uitzendondernemingen waaraan het arbeidsomstandighedenbeleid van de onderneming ten aanzien van beeldschermwerk moet voldoen. Om gezond beeldschermwerk te kunnen verrichten is het uitgangspunt dat de minimale maatregelen zijn uitgevoerd. Daarnaast zijn er aanvullende maatregelen die naar eigen inzicht kunnen worden ingevoerd, met name als de risicoinventarisatie en -evaluatie daar aanleiding voor geeft.

Minimale maatregelen beeldschermwerk

De maatregelen gemarkeerd met een asterisk (*) zijn gebaseerd op arbowettelijke verplichtingen. Lees hierover meer op de themapagina beeldschermwerk (onder de kop wet- en regelgeving).

Algemeen beeldschermwerk inventariseren, monitoren en periodiek evalueren met de RI&E*, zie ook risicoinventarisatie en -evaluatie (RI&E).
Voorkómen

aanstellen van één of meer preventiemedewerkers*, zie preventiemedewerker;

voorlichting* over beeldschermwerk: bij de introductie van nieuwe werknemers en herhaling voor langer zittende werknemers, zie ook voorlichting beeldschermwerk;

gerelateerde gezondheidsklachten: werknemer in de gelegenheid stellen om een oogonderzoek te ondergaan voordat hij met beeldschermwerk begint of wanneer hij oogklachten ontwikkelt, zie ook preventief medisch onderzoek (PMO);

beeldschermwerkplek inrichten en instellen* volgens de ergonomische

principes, zie werkplek inrichten en instellen;

beeldschermwerk afwisselen met andersoortig werk en als dat niet mogelijk is pauzes nemen*, zie werktijden beeldschermwerk optimaliseren;

optimaal werken aan een beeldscherm met voldoende verlichting*, zie daglicht en verlichting.

Aanvullende maatregelen beeldschermwerk

Als de resultaten van de RI&E daartoe aanleiding geven, zijn aanvullende maatregelen voor beeldschermwerk nodig. Deze maatregelen zijn afhankelijk van je insteek.

  • Zoek je als werknemer of als werkgever of leidinggevende?
  • Wat is de gewenste aard van de maatregelen: wil je het risico voorkomen of de gevolgen beperken?
  • Wat is de urgentie ofwel de ernst en omvang van het risico?

Dit laatste bepaalt je eisen ten aanzien van invoeringstijd en rendement van de maatregel. Je kunt dan oplossingen gaan zoeken in deze arbocatalogus via het zoekvenster van de arbocatalogus. Lees hier meer over zoeken in de arbocatalogus.

Gebruik deze arbocatalogus voor het gericht kiezen en uitwerken van maatregelen. Als je maatregelen kiest die niet in deze arbocatalogus worden vermeld, dienen deze minimaal hetzelfde ‘beschermingsniveau’ te bieden. Dat betekent dat ze minimaal in dezelfde mate het risico of de gevolgen daarvan wegnemen of verminderen.