Loopbaanperspectief vergroten

  Arbocatalogus
soort:
oplossing
onderwerp:
werkdruk
doelgroep:
werkgever
aard:
voorkomen
invoeringstijd:
jaar
rendement:
positief
bedrijfsgrootte:
grote bedrijven

Voor het werkplezier van werknemers zijn ontwikkelingsmogelijkheden binnen een functie en in je organisatie van groot belang. Beleeft een werknemer geen vreugde meer aan zijn werk, dan is de kans een stuk groter op verloop.

Dat verhoogt de werkdruk voor de achterblijvers, zeker wanneer het moeilijk is om de vacatures weer snel in te vullen. Aandacht besteden aan loopbaanontwikkeling is dus voor álle werknemers erg belangrijk. Bovendien: werknemers met meer werkplezier kunnen meer werkdruk aan.

 Praktijkvoorbeelden

Voor intercedenten geldt dat er geen duidelijk uitgestippeld loopbaanpad is. In plaats van door te schuiven van functie naar functie hebben ze het voordeel dat ze allrounders zijn die vele verschillende taken kunnen ‘proeven’. Een aantal uitzendorganisaties heeft hier op ingehaakt met talentontwikkelingsplannen. Daarmee kunnen intercedenten zich verder ontwikkelen op specifieke werkgebieden, zoals sales, management of beleidsmatig, opleiding, salarisverhoging et cetera. Dit biedt je de mogelijkheid om mensen langer te binden – en dus vacatures te voorkomen – en om je als werkgever meer te profiteren met hun kennis en vaardigheden die ze opdoen binnen jouw onderneming.

Levensfasebeleid

Loopbaanontwikkeling kan deel zijn van een breder levensfasebeleid, waarin aandacht is voor lichamelijke en geestelijke fitheid van werknemers in verschillende levensfasen en voor aansluitende arbeidsvoorwaarden. Diverse andere oplossingen in deze arbocatalogus hebben een relatie met de levensfase waarin de werknemer zich bevindt: 

Door deze oplossingen verder toe te spitsen op voor de organisatie relevante levensfasen van werknemers, maak je levensfasebeleid.