Klachtenprocedure

  Arbocatalogus
soort:
oplossing
onderwerp:
agressie
doelgroep:
werkgever + werknemer
aard:
genezen
invoeringstijd:
jaar
rendement:
positief
bedrijfsgrootte:
grote + kleine bedrijven

Het is belangrijk dat je na een incident met agressie (of met een andere vorm van ongewenst gedrag) dat niet bevredigend onderling door de betrokken partijen kan worden opgelost, een officiële klacht kunt indienen. Deze weg staat zowel open voor de werknemer die slachtoffer is, als voor de werkgever of leidinggevende die op grond van de  Arbowet de verantwoordelijkheid heeft voor de veiligheid en gezondheid van zijn werknemers in de arbeidssituatie.

Via een klachtenprocedure kan de klacht vervolgens zorgvuldig door de werkgever worden behandeld en opgelost. Eventueel is hierbij ook een klachtencommissie betrokken. Afhankelijk van de vraag of het ongewenste gedrag afkomstig is van derden (uitzendkrachten, opdrachtgevers en anderen) of van collega’s of leidinggevenden, kan de aanpak en de procedure verschillen.

Download een voorbeeld klachtenprocedure