Introductie verbeteren

  Arbocatalogus
soort:
oplossing
onderwerp:
beeldschermwerk + werkdruk
doelgroep:
werkgever
aard:
voorkomen
invoeringstijd:
maand
rendement:
positief
bedrijfsgrootte:
grote + kleine bedrijven

Met een goede introductie leert een nieuwe medewerker snel je organisatie kennen en voelt hij zich binnen afzienbare tijd thuis. Zo’n ‘warm bad’ vermindert stress in de spannende eerste periode van zijn nieuwe baan en kan voorkómen dat hij in die eerste fase uitvalt. Bedenk bovendien dat een medewerker die zich snel thuis voelt in je organisatie minder vaak en minder lang een beroep hoeft te doen op collega’s. Dat is gunstig voor de werkdruk van het zittende personeel. 

Wat komt tijdens de introductie aan de orde?

 bevat praktijkvoorbeelden

 Randvoorwaarden  

  • Bedenk dat doeltreffende voorlichting verzorgd moet worden door iemand die niet alleen inhoudelijk voldoende op de hoogte is, maar ook door zijn manier van communiceren het belang kan benadrukken. Bovendien moet de voorlichting kort en krachtig zijn en terug te vinden zijn, bijvoorbeeld op intranet.
  • Aan e-learning zijn behoorlijke ontwikkelkosten verbonden.

Download de checklist introductie (voorbeeld)