Informatie ‘overload’ voorkomen

  Arbocatalogus
soort:
oplossing
onderwerp:
beeldschermwerk + werkdruk
doelgroep:
werkgever + werknemer
aard:
voorkomen
invoeringstijd:
maand
rendement:
positief
bedrijfsgrootte:
grote + kleine bedrijven

Per dag verwerken we een grote hoeveelheid informatie en prikkels: gesprekken (face-to-face of telefonisch), e-mail, internet, intranet en social media. Door informatie te doseren en slim toegankelijk te maken, kan de kans op het ontstaan van KANS-  en werkdrukklachten verkleind worden.

 Tips werknemer

 Tips werkgever

 • Slim en effectief omgaan met e-mail voorkomt een informatie-overload. Lees de 7 tips om effectief met e-mail om te gaan van Elizabeth Grace Saunders;
 • Bedenk bij het informeren van je werknemers wat je ermee wilt bereiken. Als je de betrokkenheid en het draagvlak wilt vergroten is het een argument om hen juist wel te informeren. Als informatie, die bijvoorbeeld nog niet definitief is, onzekerheid en onduidelijkheid creëert is het beter te wachten met informeren;
 • Slim digitaal archiveren en beschikbaar stellen van informatie betekent minder informatie doorlopen, minder klikken en sneller vinden van die informatie. Tips om samen vindbaarheid te vergroten:
  • Bekijk of een gezamenlijke opslagplaats, bijvoorbeeld op intranet of ‘in the cloud’, te creëren is voor alle werknemers;
  • Zorg dat ten minste één werknemer vanuit beheer weet waar de informatie te vinden is;
  • Wissel in het werkoverleg uit wie het slimst archiveert, wie tips heeft voor het ordenen van documenten of mails;
  • Nodig een deskundige uit om mee te denken, of een instructie over slim werken met je e-mailbox te geven (bijvoorbeeld om mails automatisch in mappen te laten plaatsen of het gebruik van automatische teksten);
 • Zie ook de oplossing automatiseren (werkdruk).

Download 7 tips om effectief met e-mail om te gaan
Download de 5 tips voor het managen van je (telefonische) bereikbaarheid