Gezondheid verbeteren

  Arbocatalogus
soort:
oplossing
onderwerp:
beeldschermwerk + werkdruk
doelgroep:
werkgever + werknemer
aard:
genezen + voorkomen
invoeringstijd:
maand
rendement:
positief
bedrijfsgrootte:
grote + kleine bedrijven

Onderzoek van het CBS in de afgelopen jaren laat zien dat niet-rokers minder ziek zijn dan rokers. Soortgelijke relaties gelden voor bewegen en voeding. Los van de effecten van een ongezonde of minder gezonde leefstijl op ziekteverzuim, heeft gezondheid effect op de algehele kwaliteit van leven. Wat je genetisch hebt meegekregen is niet te beïnvloeden, maar voor een gezonde leefstijl kun je zelf kiezen.

Stimuleer je eigen gezondheid

Een gezonde en aangename manier van leven is veel dichterbij dan je denkt. Een gezonde leefstijl houdt bijvoorbeeld je hart en bloedvaten in conditie. De kans op hart- en vaatziekten wordt daardoor veel kleiner. En voor mensen die al hart- of vaatproblemen hebben, geldt dat ze zich beter voelen. Wat kun je als werknemer nu zelf aan je gezondheid doen? 

Gezondheidsmanagement

‘Gezondheidsmanagement’ houdt in dat de werkgever de gezondheid van het personeel wil verbeteren. Daarbij wordt vaak met BRAVO gewerkt: Bewegen, Roken, Alcohol, Voeding en Ontspannen. Het is bijvoorbeeld mogelijk om gezondheidsdagen te organiseren of losse BRAVO-interventies aan te bieden. Veel meer effect bereik je door ze te koppelen aan een periodiek preventief medisch onderzoek (PMO). Als je als werkgever BRAVO-interventies aanbiedt, zoals beweegprogramma’s, kan de bedrijfsarts daar tijdens het individuele PMO-consult naar doorverwijzen. Bovendien kunnen door een tweede meting met een PMO na een periode van bijvoorbeeld twee jaar de effecten van het gezondheidsbeleid onderzocht worden en kunnen de BRAVO-interventies eventueel worden bijgesteld.

Gezondheidsinterventies

In relatie tot werkdruk hebben vooral de volgende gezondheidsinterventies positieve effecten. 

 Tips 

 Randvoorwaarden  

Aan gezondheidsbevordering zijn kosten verbonden. Daarbij zijn vier opmerkingen te maken:

  • Om voldoende motivatie voor gedragsverandering te bewerkstelligen, is het verstandig om geen 100% vergoeding (kosten, binnen/buiten werktijd) te geven voor interventies. Zo zorg je dat werknemers zelf gemotiveerd blijven.
  • Gezondheidsbevordering loont. In vier organisaties met projecten voor gezondheidsbevorderend beleid bleek over een periode van twee jaar alleen al door verzuimreductie het rendement per geïnvesteerde euro € 2,50 te zijn. (Bron: Jaarverslag ministerie VWS 2003).
  • De privacy dient gewaarborgd te zijn: gegevens die tot individuen herleidbaar zijn kunnen alleen door de bevoegde personen van de arbodienst worden ingezien.
  • Deelname door de werknemer vindt plaats op vrijwillige basis.