Gedragscode agressie

  Arbocatalogus
soort:
oplossing
onderwerp:
agressie
doelgroep:
werkgever + werknemer
aard:
genezen + voorkomen
invoeringstijd:
maand
rendement:
hoog
bedrijfsgrootte:
grote + kleine bedrijven

In de algemene gedragscode van je organisatie staat wat de uitgangspunten zijn van normen, waarden en gedrag op vele gebieden. Denk aan de collegiale omgang en die met opdrachtgevers en flexkrachten, de omgang met privacy, het gebruik van internet en het gebruik van eigendommen van de werkgever.

De gedragscode kan zowel gedragsregels voor werknemer als voor werkgever bevatten. Een gedragscode die gericht is op agressie is vaak onderdeel van de algemene gedragscode, en gaat specifiek in op het voorkomen van agressie en geweld. Denk daarbij ook aan pesten, (seksuele) intimidatie en discriminatie. Bekijk hier een voorbeeld gedragscode agressie.

Waar moet je bij het opstellen van zo’n code rekening mee houden?

Het ontwikkelen van een gedragscode

Het ontwikkelingsproces van een gedragscode agressie kent vijf fasen:

Inhoudelijke onderdelen van de gedragscode

In de gedragscode agressie staan díe gedragsregels opgesomd die te maken kunnen hebben met agressie. De gedragsregels zijn soms ook opgenomen in aparte protocollen. Voor agressie zijn de volgende onderwerpen van belang:

Zichtbaarheid gedragscode

De gedragscode moet goed en permanent zichtbaar of gemakkelijk digitaal toegankelijk zijn voor alle voor alle personen die zich in de organisatie ophouden. Daarnaast kan ook op andere manieren aandacht worden besteed aan de gedragscode, bijv. via de intakeprocedure, de contracten en in de correspondentie.

download een voorbeeld gedragscode agressie

download een voorbeeld intentieverklaring

download het hulpmiddel agressie in je team bespreken