Een zwangere werkneemster

  Arbocatalogus

Goed overleg en weten waar je aan toe bent helpt een zwangere om het werk langer vol te houden. Zorg daarom voor goede voorlichting en informatie.

Voorlichting

De werkgever geeft de zwangere werkneemster binnen 2 weken na melding van haar zwangerschap voorlichting. De onderwerpen die in ieder geval aan de orde komen zijn:

Vinger aan de pols houden

Overleg als leidinggevende regelmatig met de werkneemster over het combineren van werk en zwangerschap. Je signaleert dan sneller eventuele knelpunten waardoor je tijdig passende maatregelen kunt nemen. Het initiatief hiervoor ligt bij de leidinggevende. Ga voor het gesprek even apart zitten. Als alles goed gaat, hoeft het niet langer dan 10 minuten te duren.

Gebruik deze korte checklist:

  • Hoe gaat het?
  • Wordt er inhouse gewerkt en moet met specifieke risico’s rekening gehouden worden?
  • Zijn voorlichting en voorzieningen duidelijk en toereikend?
  • Zijn taken en taakverdeling duidelijk?
  • Ervaart de medewerkster psychosociale belasting zoals een hogere werkdruk?
  • Ervaart de medewerkster lichamelijke klachten?

Wanneer je in gezamenlijk overleg werkgerelateerde klachten niet kunt oplossen, schakel dan de bedrijfsarts of arbodienst in.

Hoe kun je goed inspelen op zwangerschap op het werk?

De belangrijkste punten die bijdragen aan een goed evenwicht in de combinatie van zwangerschap en werk zijn:

  • Begrip en steun van de leidinggevende en collega’s.
  • Bekendheid met wet- en regelgeving. Weten dat je als zwangere recht hebt op extra pauze geeft bijvoorbeeld al rust.
  • Werktijden, werklocaties, taakverdeling en vervanging in goed overleg afstemmen.

Bekijk ook de Handvatten om werk en zwangerschap te combineren.