De 5 W's voor beeldschermwerk, werkdruk en agressie

  Arbocatalogus
soort:
oplossing
onderwerp:
agressie + beeldschermwerk + werkdruk
doelgroep:
werkgever + werknemer
aard:
genezen + voorkomen
invoeringstijd:
jaar
rendement:
n.v.t.
bedrijfsgrootte:
grote + kleine bedrijven

Het is van belang dat je bij het vormgeven en uitvoeren van organisatiebreed beleid cyclisch te werk gaat, omdat het vooral gaat om gedrags- en cultuurverandering en dat vraagt een proces van continue verbetering. Een hulpmiddel daarbij is het zogeheten ‘5W-model’: Willen–Weten–Wegen–Werken–Waken.

Na de evaluatiefase kan nader onderzoek nodig zijn. Is dat niet het geval dan ga je weer de fase van het wegen in. Indien nodig stel je het actieplan bij, misschien ook wat betreft de doelen. Daarna volgt weer het ‘werken’, enzovoorts. Hoewel de cyclus dus herhaald wordt, zal het steeds minder energie, tijd en investeringen vragen omdat de arbeidsomstandigheden steeds beter op orde zijn.

Bekijk deze korte animatie om te zien hoe preventiebeleid bij uitzendorganisaties werkt

Ten slotte nog deze adviezen

  • Pas deze cyclus aan op relevante andere beleidscycli, zoals de begrotingscyclus;
  • Het is belangrijk om het beleid kort en bondig vast te leggen. Leg daarom elk apart beleidsonderwerp vast op één pagina – gebruik bijlagen voor eventuele formulieren en achtergrondinformatie – en gebruik daarbij een vast format dat volledigheid ‘afdwingt’ en direct overzicht biedt. Op deze wijze is voor iedereen (werkgever, werknemer en derden zoals de Inspectie SZW) duidelijk wat het beleid beoogt, voor wie het is en wat het inhoudt.

Zie voor een uitwerking van het minimumbeleid de bijlagen:

voorbeeld uitwerking minimaal agressiebeleid

voorbeeld uitwerking minimaal werkdrukbeleid

voorbeeld uitwerking minimaal beeldschermwerkbeleid