Daglicht en verlichting

  Arbocatalogus
soort:
oplossing
onderwerp:
beeldschermwerk
doelgroep:
werkgever + werknemer
aard:
voorkomen
invoeringstijd:
dag + maand + week
rendement:
hoog
bedrijfsgrootte:
grote + kleine bedrijven

Om optimaal te kunnen werken met een beeldscherm is voldoende daglicht en verlichting nodig en het beeldscherm moet zo zijn opgesteld dat er geen verblinding en weerspiegeling in het scherm optreedt. Het heeft de voorkeur om een beeldscherm haaks en niet te dicht op een raam te plaatsen. 

 Wet- en regelgeving

Daglichtvoorziening voor kantoren is verplicht vanuit het Bouwbesluit 2012. Voor productieruimten geldt geen wettelijk minimum daglichtnorm. Het Arbobesluit stelt dat, zo mogelijk, voldoende daglicht moet kunnen toetreden op alle arbeidsplaatsten. Daarnaast zegt de Arbowet het volgende:

 • In de werkruimte is voldoende licht en een passend contrast tussen beeldscherm en omgeving nodig. 
 • Hinderlijke spiegeling en verblinding door ramen en kunstlicht moeten worden voorkomen. 
 • De ramen zijn uitgerust met passende instelbare licht- of helderheidswering om de intensiteit van het licht dat op de werkplek valt te verminderen.

 Tips werknemer

 • Heb je last van spiegeling in het beeldscherm? Stel je bureau dan anders op, kantel het beeldscherm iets, of sluit de lichtwering zodat invallend daglicht minder hinderlijk wordt.
 • Kijk je tijdens het beeldschermwerk richting het daglicht? Dit is erg vermoeiend voor je ogen. Stel je bureau dan anders op of sluit de lichtwering. Pas zo nodig de instelling van de helderheid van je beeldscherm aan.
 • Als je ouder wordt heb je meer licht nodig. Vooral boven de 50 neemt de behoefte aan licht toe om goed te kunnen lezen. Heb je daar moeite mee, dan kan aanvullende verlichting op je werkplek nodig zijn. Neem in dat geval contact op met de preventiemedewerker in je organisatie of schakel externe hulp in.

 Tips werkgever

 • Zorg dat ieder raam in een kantoorruimte goede zonlichtwering bevat. Ook de ramen op het noorden!
 • Zorg dat kantoorwerkplekken daglichttoetreding hebben. 
 • Voorkom glimmende bureaus met hinderlijke reflecties van licht.
 • De hoeveelheid licht die we nodig hebben drukken we uit in Lux. Op een beeldschermwerkplek is minimaal 500 lux nodig. Bij hogere waarden (800-1200) blijkt onze alertheid hoger te zijn. 
 • Als we ouder worden hebben we meer licht nodig om goed te kunnen zien. Om die reden hebben sommige oudere werknemers aanvullende individuele bureauverlichting nodig om goed te kunnen blijven werken.