Computercursussen

  Arbocatalogus
soort:
oplossing
onderwerp:
beeldschermwerk + werkdruk
doelgroep:
werknemer
aard:
genezen + voorkomen
invoeringstijd:
maand
rendement:
positief
bedrijfsgrootte:
grote + kleine bedrijven

Werken zonder computer is bijna ondenkbaar geworden. Toch blijkt in de praktijk nog vaak dat medewerkers onnodig veel tijd verliezen en als gevolg daarvan in tijdnood komen door onvoldoende typevaardigheden en softwarekennis. Dan kunnen computercursussen bijdragen aan het vergroten van computervaardigheden en aan het verlagen van werkdruk. Bovendien presteer je meer. En daarmee is niet alleen de werkgever blij: uit onderzoek blijkt dat optimaal presteren een hele belangrijke bron van werkplezier voor de werknemer is.


 Tips 


Voor dienstverleners met keurmerk: zoek bijvoorbeeld dienstverleners via OVAL of SBCA.


 Randvoorwaarden


In de meeste gevallen is de werkgever wel bereid om een computercursus te betalen als daardoor de productie omhooggaat en de werknemer minder last heeft van werkdruk.