Borstvoeding

  Arbocatalogus

In de eerste 9 levensmaanden van het kind mag de werkneemster maximaal 1/4 van haar werktijd gebruiken voor borstvoeding of kolven met behoud van loon. Formeel is geregeld dat hiervoor een aparte ruimte beschikbaar is. Net als bij de rustruimte zal hier voor veel uitzendvestigingen in goed overleg naar een creatieve oplossing gezocht moeten worden. Bijvoorbeeld door een deel van de werkzaamheden thuis te doen.

Voorlichting over borstvoeding

Binnen 2 weken nadat de werkneemster heeft verteld dat ze borstvoeding geeft / kolft, geeft de werkgever voorlichting over de rechten, plichten en aanwezige voorzieningen en worden praktische afspraken gemaakt over het combineren van werk met het geven van borstvoeding.

Mogelijke effecten werk op borstvoeding

Borstvoeding geven verloopt voor iedere vrouw verschillend. Wanneer de borstvoeding terugloopt nadat het werk weer is hervat, is het verstandig om direct contact op te nemen met de verloskundige of huisarts. Werkdruk of werkstress kan invloed hebben op de borstvoeding. Risico’s zoals gevaarlijke stoffen en biologische agentia spelen in de uitzendbranche zelden tot nooit een rol.