Bezetting aanpassen

  Arbocatalogus
soort:
oplossing
onderwerp:
werkdruk
doelgroep:
werkgever
aard:
genezen
invoeringstijd:
maand
rendement:
positief
bedrijfsgrootte:
grote + kleine bedrijven

Bespreek ongezonde werkdruk binnen een team altijd eerst met alle betrokkenen, zie werkdruk signaleren en bespreken

Oorzaken wegnemen

Hanteer daarbij een bedrijfsmatige aanpak: zorg ervoor dat eerst alle onnodige oorzaken van werkdruk zo veel mogelijk worden weggenomen. Onnodige oorzaken zijn hier oorzaken die niet inherent zijn aan het werk: een slechte gezondheid, onvoldoende samenwerking, een onhandige organisatie van het werk. Onnodige oorzaken kunnen liggen in:

  1. een te hoge belasting in werk en privé
  2. een te lage belastbaarheid van de werknemers.
  3. een combinatie van 1 en 2

Als alle onnodige oorzaken zijn weggenomen, en de werkdruk blijft bestaan, dan is in theorie de onontkoombare conclusie dat de werklast zelf te hoog is. Dan resten twee oplossingen: productienormen aanpassen of de bezetting aanpassen. Ook bij het aanpassen van werknormen zelf is een bedrijfsmatige aanpak van belang. Let op: de praktijk leert dat een extra werknemer op de vestiging in veel gevallen maar weinig helpt om de werkdruk voor de anderen te verlagen. En uiteraard moet de minimale bezetting op orde zijn.

Tijdelijke uitbreiding van de bezetting

Heeft je organisatie een piek in de werklast en is het nog onduidelijk of de verhoging van de werklast al dan niet tijdelijk is? Overweeg dan om de bezetting tijdelijk uit te breiden.

Je hebt deze opties:

Structurele uitbreiding van de bezetting

Ervaar je duidelijk een langduriger behoefte aan personeel, dan kun je kiezen voor een structurele uitbreiding van de bezetting. Kies bij voorkeur voor de zekerheid eerst voor een jaarcontract, zodat bij onvoldoende functioneren zonder veel problemen afscheid genomen kan worden van de nieuweling. 

 Randvoorwaarden

Gekwalificeerd personeel moet wel te vinden zijn.