Begeleiding na agressie

  Arbocatalogus
soort:
oplossing
onderwerp:
agressie
doelgroep:
werkgever + werknemer
aard:
genezen
invoeringstijd:
week
rendement:
hoog
bedrijfsgrootte:
grote + kleine bedrijven

Als werknemer ben je na een incident nog ondersteboven, terwijl er meestal meteen een heleboel moet gebeuren, in eerste instantie misschien wel in de sfeer van EHBO. Als het goed is dan neemt je leidinggevende daar meteen het voortouw in. Mocht hij dat niet doen, misschien doordat hij op dat moment afwezig is, schakel dan de preventiemedewerker of bedrijfshulpverlener in. Ook collega’s kunnen je meestal wel helpen.

Ondersteuning van het slachtoffer

De begeleiding heeft te maken met praktische en materiële ondersteuning van jou als slachtoffer. Dit kan inhouden:

 • Bij letsel: EHBO (laten) verzorgen en betrokkene naar (zieken)huis brengen.
 • Thuisfront van slachtoffer op de hoogte brengen.
 • Samen met slachtoffer registreren van incident.
 • Het slachtoffer begeleiden naar de politie om aangifte te doen.
 • Het incident samen met de preventiemedewerker analyseren om zo mogelijk lering te trekken voor de toekomst.
 • Aangifte bij de arbeidsongevallenverzekering doen.
 • Schade herstellen of schadevergoeding regelen (materieel of financieel).
 • Rust op afdeling herstellen.
 • Bepalen of er verder gewerkt kan worden.
 • Afspraak regelen bij bedrijfsarts wanneer de medewerker zich ziek heeft gemeld.
 • Omstandigheden scheppen voor de herintrede van het slachtoffer op de werkplek.

Bij al deze zaken speelt de leidinggevende, als vertegenwoordiger van de organisatie, een cruciale rol. Het slachtoffer krijgt het gevoel dat de organisatie voor hem zorgt. Afspraken over begeleiding na agressie kun je vastleggen in een agressieprotocol.

Download een voorbeeld agressieprotocol.