Beeldschermwerk

  Arbocatalogus

In de uitzendbranche vindt veel beeldschermwerk plaats. Werknemers voeren het grootste deel van hun werkzaamheden uit achter een beeldscherm. Laptop, tablet en smartphone horen hier ook bij. Dit kan diverse lichamelijke klachten veroorzaken, zoals pijn in handen, armen en nek, oogproblemen, maar het kan ook tot psychische klachten leiden.

Voor elke werknemer die meer dan twee uur per dag beeldschermwerk verricht, is de werkgever dan ook verplicht om een aantal maatregelen te treffen. De werknemer heeft op zijn beurt de verantwoordelijkheid om zich hieraan te houden.

Gezond beeldschermwerk

In dit gedeelte van de arbocatalogus staan voor werkgever en werknemer oplossingen om gezond aan een beeldscherm te kunnen werken en daarmee lichamelijke klachten te voorkomen. Een goede aanpak kan ziekteverzuim voorkomen en helpt werknemers om met plezier en duurzaam aan de slag te blijven.

Je kunt meteen aan de slag met de oplossingen.

Je kunt ook eerst meer informatie over beeldschermwerk lezen:

 Wet- en regelgeving

De Arbowet 2007 vormt de basis voor het voeren van een ‘zo goed mogelijk arbeidsomstandighedenbeleid’. Daarnaast wordt in verschillende wet- en regelgeving gerefereerd aan beeldschermwerk.

Zie voor alle arbowetgeving wetten.overheid.nl of Arboportaal.