Beeldschermbril

  Arbocatalogus
soort:
oplossing
onderwerp:
beeldschermwerk
doelgroep:
werkgever + werknemer
aard:
voorkomen
invoeringstijd:
maand
rendement:
hoog
bedrijfsgrootte:
grote + kleine bedrijven

Bij beeldschermwerk zit de werknemer op een specifieke afstand van het beeldscherm. Soms hebben de ogen moeite om op deze afstand scherp te stellen, wat kan leiden tot hoofdpijn of (oog)vermoeidheid. Dat kan komen door aanleg, een aandoening en/of ouderdomsverziendheid. Een beeldschermbril is dan noodzakelijk.

Met een beeldschermbril kunnen werknemers zonder oog- en KANS-klachten beeldschermwerk uitvoeren. Ook neemt de kans op fouten af en de snelheid van werken toe.

Oogonderzoek

De werkgever biedt de werknemer een oogonderzoek (PMO) aan ( Arbobesluit artikel 5.11) als de werknemer begint met beeldschermwerk en bij klachten van de werknemer over zijn gezichtsvermogen. In dat onderzoek stelt een deskundige vast of een beeldschermbril nodig is. Het is aan te bevelen dit onderzoek periodiek te herhalen, bijvoorbeeld om de twee jaar.

Als de werknemer een beeldschermbril krijgt voorgeschreven, vergoedt de werkgever een bril die specifiek geschikt is voor beeldschermwerk. De werkgever kan voorwaarden stellen aan de leverancier en uitvoering van die bril.

 Tips werknemer

  • Als je de tekens op het beeldscherm niet meer scherp kunt zien of de tekengrootte daarvoor extra moet vergroten, is het zinvol de werkgever te vragen of je een oogonderzoek kan laten uitvoeren. In dat onderzoek adviseert een deskundige wat de beste oplossing is om weer scherp te kunnen zien.
  • Een leesbril met een volledig glas (geen halfhoge leesglazen) is soms afdoende bij (ouderdoms)verziendheid. Het is wel verstandig deze keus te baseren op een professionele oogmeting, zodat je zeker weet dat dit de goede keuze is.
  • Gebruik nooit een bril met halfhoge leesglazen (of multifocale uitvoering) bij beeldschermwerk. Je kantelt dan je hoofd achterover om naar het beeldscherm te kijken en dat is (te) belastend voor je nekspieren.
  • Je kunt ook oog-, nek-of hoofdpijnklachten krijgen doordat je beeldscherm niet goed is opgesteld of door slechte verlichting. Kijk dus ook eens bij werkplek instellen en verlichting.

 Tips werkgever

  • Als werkgever kun je afspraken met de arbodienst maken over het uitvoeren van oogonderzoek. Met de werknemer en/of opticien(keten) kunnen afspraken worden gemaakt over het soort monturen en de bijhorende kosten die je vergoedt voor werknemers die een beeldschermbril nodig hebben.

 Randvoorwaarden

  • Aan de uitvoering van een PMO beeldschermwerk en de eventuele aanschaf van een beeldschermbril zijn kosten verbonden. 
  • De werkgever vergoedt een beeldschermbril, indien deze op basis van het oogonderzoek is voorgeschreven voor het beeldschermwerk.
  • De werknemer vraagt vooraf aan de werkgever welke voorwaarden er gelden voor de vergoeding van de bril. Voor het montuur kan de werkgever een maximale vergoeding afspreken.