Bedrijfsopvangteam (BOT)

  Arbocatalogus
soort:
oplossing
onderwerp:
agressie
doelgroep:
werkgever + werknemer
aard:
genezen
invoeringstijd:
jaar
rendement:
n.v.t.
bedrijfsgrootte:
grote bedrijven

Het bedrijfsopvangteam is een groep medewerkers die opvang bieden aan collega’s die een traumatische ervaring hebben meegemaakt. Deze medewerkers hebben daarvoor een speciale training gevolgd, een soort ‘psychische EHBO-cursus’. 

Let op: de leden van het BOT zijn geen traumaspecialisten. Ze hebben alleen een beetje extra bagage om nazorg te kunnen bieden en op tijd door te verwijzen.

Wie doet de eerste opvang?

De eerste opvang, onmiddellijk na een incident, wordt niet geboden door een bedrijfsopvanger, maar is een aangelegenheid van de leidinggevende en het team. Sleutelwoorden bij deze opvang zijn: er zijn voor de ander (betrokkenheid tonen), luisteren als iemand kan en wil praten, zelf niet veel zeggen, niet veel (door)vragen, (aan)bieden van praktische hulp.

Download het protocol bedrijfsopvangteam (voorbeeld)