Balans werk-privé verbeteren

  Arbocatalogus
soort:
oplossing
onderwerp:
werkdruk
doelgroep:
werkgever + werknemer
aard:
genezen + voorkomen
invoeringstijd:
maand
rendement:
hoog
bedrijfsgrootte:
grote + kleine bedrijven

Je kunt als werknemer problemen hebben die liggen in de werksfeer, in de privésfeer, maar ook in de aansluiting van de werk- op de privésfeer. Als werk en privé niet op elkaar aansluiten, geeft dat een dubbele belasting. Dat kan zelfs leiden tot overspannenheid of burn-out. Het is daarom heel belangrijk dat je een goede werk-privébalans hebt. Wat is dit en wat kun je eraan doen?

Rol van de leidinggevende

De praktijk leert dat zo’n 20% van de werknemers uit angst voor hun carrière of baan hun leidinggevende geen verbetervoorstel durven doen als het gaat om de balans tussen werk en privé. Zo blijven veel mogelijkheden om werkdruk te verminderen onbenut. Als leidinggevende kun je ervoor zorgen dat ze wel benut worden. Tegenwoordig bestaan niet alleen cursussen en coachingsvormen voor werknemers om beter om te leren gaan met de werk-privébalans, maar ook als leidinggevende kun je leren de balans bij je medewerkers beter te managen.

Levensfasebeleid

Aandacht voor de balans werk-privé van werknemers kan deel zijn van een breder levensfasebeleid, waarin aandacht is voor lichamelijke en geestelijke fitheid van werknemers in verschillende levensfasen en voor aansluitende arbeidsvoorwaarden. De balans werk-privé loopt immers een grote kans te veranderen tijdens een mensenleven. Denk maar aan het effect van het krijgen van kinderen op je leven, of de zorg voor zieke familieleden. Diverse andere oplossingen in deze arbocatalogus hebben een relatie met de levensfase waarin de werknemer zich bevindt:

Door deze oplossingen verder toe te spitsen op voor de organisatie relevante levensfasen van werknemers, maak je levensfasebeleid.  

Flexibel werken

Ook kan overwogen worden om (waar mogelijk) de arbeidsduur of de werktijden aan te passen of te flexibiliseren. Dit soort maatregelen worden nogal eens genomen in het kader van Het Nieuwe Werken.

 Tips

 Randvoorwaarden

Coaching, cursussen en trainingen kosten geld. Bespreek intern welke mogelijkheden geboden worden.