Arbocatalogus en Arbowet

  Arbocatalogus

In een arbocatalogus beschrijven werkgevers en werknemers op eigen initiatief hoe ze willen voldoen aan doelvoorschriften voor veilig en gezond werken die de overheid stelt. De Arbowet stelt vrijwel uitsluitend eisen aan het te bereiken doel. Een voorbeeld van zo'n doelvoorschrift is het maximale geluidsniveau. De manier waarop dat doel bereikt wordt staat niet in de wet. Een arbocatalogus helpt daarbij door op een begrijpelijke manier oplossingen te geven die passen bij elke organisatie.

 Wat moet?

Strikt genomen komt de term arbocatalogus niet voor in de Arbowet. In de toelichting op de wet staat wel dat de arbocatalogus een hulpmiddel kan zijn voor het voldoen aan de doelvoorschriften. Werkgevers en werknemers moeten zich houden aan deze doelvoorschriften. De arbocatalogus is daarmee een erkend, breed gedragen en door de sociale partners zelf uitgeschreven recept voor gezonde en veilige arbeidsomstandigheden.

 Wat mag?

Werkgevers en werknemers maken via de sector of op bedrijfsniveau een catalogus. De Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) kijkt of de arbocatalogus de juiste en voldoende oplossingen voor risico’s biedt en niet strijdig is met de wet. Daarnaast wordt bekeken of de opstellers de werkgevers en werknemers uit de sector vertegenwoordigen en voor welk werkgebied – branche of groep bedrijven – de catalogus bedoeld is. Door gebruik te maken van een catalogus bepalen werkgevers zelf hoe ze aan de Arbowet voldoen. Werkgevers en werknemers zijn zelf verantwoordelijk voor de inhoud, verspreiding en naleving van een catalogus.

 Wat doet Inspectie SZW?

Inspectie SZW controleert bedrijven op naleving van de wet- en regelgeving en houdt daarbij rekening met de oplossingen uit de arbocatalogus indien de werkgever die arbocatalogus toepast. In branchebrochures legt Inspectie SZW uit hoe een inspectie verloopt en wat, in haar ogen, de belangrijkste arbeidsrisico’s in de branche zijn. Iedereen moet aan de doelvoorschriften in de Arbowet en aan de Europese wetgeving voldoen. Ook gebruikers van arbocatalogi. Bij ernstige overtredingen van de Arbowet treedt de inspectie hard op.

Op Arboportaal is een overzicht van alle beschikbare arbocatalogi vinden.

 Tip: online tools voor zelfinspectie

Kijk eens door de bril van een inspecteur. Op www.zelfinspectie.nl staan verschillende online tools waarmee bedrijven gemakkelijk checken wat risico’s zijn en hoe ze medewerkers daartegen kunnen beschermen. Voor de uitzendbranche is de Zelfinspectie Werkdruk en ongewenst gedrag relevant.

 Tip: Digitale toolkit Nieuwe Arbowet

Op het Arboportaal van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: De digitale toolkit Nieuwe Arbowet, gevuld met nuttige factsheets, aansprekende posters, handige social media stills, bondige animaties en Q&A’s over de veranderingen in de Arbowet.