Als werken tijdens zwangerschap niet meer goed gaat

  Arbocatalogus
soort:
oplossing
onderwerp:
zwangerschap
doelgroep:
werkgever + werknemer
aard:
n.v.t.
invoeringstijd:
n.v.t.
rendement:
n.v.t.
bedrijfsgrootte:
grote + kleine bedrijven

Ondanks extra maatregelen kan het zijn dat een zwangere werkneemster niet optimaal meer functioneert. Dit kan verschillende aanleidingen hebben.

Medewerkster geeft zelf aan dat het niet meer gaat

Vermoeidheid of lichamelijke klachten zijn een signaal dat je je werk niet meer goed kunt doen. De medewerkster kan zich ook opgejaagd voelen of het overzicht kwijtraken. Een praatje met een collega of klant kan bij hoge werkdruk al als belastend worden ervaren. Het is goed om tijdig aan de bel te trekken. Een gesprek kan helpen om naar oorzaken en oplossingen te zoeken

Leidinggevende of collega signaleert dat het werk eronder lijdt

Het kan de leidinggevende of een collega ook opvallen dat er iets verandert in de kwaliteit en/of kwantiteit van het werk. Bijvoorbeeld doordat de zwangere collega vaker te laat komt, afspraken mist of dingen vergeet. Een ander signaal is wanneer een werkneemster zich regelmatig kort ziek meldt (een dag of zelfs een ochtend). In een gesprek kun je verkennen of het verzuim iets te maken heeft met de zwangerschap

Incidenten signaleren

Ook zwangere werkneemsters kunnen te maken krijgen met bijvoorbeeld agressieve bezoekers of met incidenten op de weg. Door het bespreken van zo’n incident kan de werkneemster zich gesteund voelen. Daarnaast kan binnen het team worden nagedacht over oplossingen om incidenten te voorkomen of hoe te handelen bij of na incidenten.