Algemene BHV-maatregelen

  Arbocatalogus
soort:
oplossing
onderwerp:
bhv
doelgroep:
werkgever + werknemer
aard:
genezen + voorkomen
invoeringstijd:
n.v.t.
rendement:
n.v.t.
bedrijfsgrootte:
grote + kleine bedrijven

Een aantal algemene maatregelen is nodig of gewenst voor een goede en efficiënte BHV-organisatie. Deze maatregelen hebben we hieronder op een rij gezet en toegelicht. Lees ook de specifieke maatregelen (per maatlocatie).


Wat zijn de risico's?


De RI&E geldt als uitgangspunt voor het bepalen van de maatregelen die je moet nemen. Deze wettelijk verplichte inventarisatie en evaluatie van risico’s kan per locatie verschillen. In het algemeen zijn er weinig of geen fysieke risico’s (kantoorwerk) en is er, zeker in de kleinere vestigingen, meestal sprake van een kleine, sterk wisselende bezetting van vaste medewerkers. Gemiddeld is er slechts een beperkt aantal bezoekers.


Toch moet je ook bij de kleinere vestigingen medewerkers aanstellen en instrueren voor BHV-taken. Er kan altijd een brand ontstaan of een ongeval gebeuren waarbij eerste hulp noodzakelijk is. Ook kan het nodig zijn om het pand te ontruimen als de veiligheid van de aanwezige personen in gevaar kan komen. De werkgever heeft bovendien een zorgplicht richting derden zoals klanten en bezoekers.


 Tip: Gebruik de checklist BHV voor een eerste inventarisatie.


Algemene BHV-maatregelen voor alle maatlocaties