Agressieregistratie

  Arbocatalogus
soort:
oplossing
onderwerp:
agressie
doelgroep:
werkgever + werknemer
aard:
genezen
invoeringstijd:
maand
rendement:
hoog
bedrijfsgrootte:
grote + kleine bedrijven

Als je als werknemer te maken hebt gehad met een incident met – fysieke of verbale – agressie of intimidatie en bedreiging, meld het dan altijd direct bij je leidinggevende. Dat ben je trouwens volgens de Arbowet verplicht. Los van de praktische begeleiding na agressie en de emotionele opvang en nazorg bij agressie die je leidinggevende voor je kan regelen, is het van belang dat het incident geregistreerd wordt zodat er binnen het bedrijf zicht kan ontstaan op hoe vaak, waar, en wat voor soort incidenten zich voordoen. Dat is belangrijke informatie om agressie in de toekomst te voorkomen. Vraag dus aan je leidinggevende of je het incident, al dan niet samen, kunt kan registeren. 

Gebruik een registratieformulier agressie (voorbeeld)

 Verplicht registreren

Wat zijn vanuit de Arbowet de verplichtingen voor de werkgever bij agressieregistratie?

  • Meldingsplicht: De werkgever moet arbeidsongevallen die leiden tot de dood, blijvend letsel of een ziekenhuisopname direct aan de Inspectie SZW melden en aansluitend schriftelijk rapporteren.
  • Registratieplicht: De werkgever moet een lijst bijhouden van de aan de Inspectie SZW gemelde arbeidsongevallen én van arbeidsongevallen die hebben geleid tot een verzuim van meer dan drie werkdagen. De werkgever is verplicht aard en datum van het ongeval te noteren.

 In de praktijk

Dit betekent dat je als werkgever zeker niet elk incident met agressie hoeft te registreren, laat staat aan de Inspectie SZW te melden. Let op!

  1. Het is noodzakelijk voor goed zicht op frequentie en aard van incidenten om tóch alle incidenten met agressie bij te houden in een systeem en de incidenten periodiek te analyseren op patronen: soort incident, gevolg, vestiging, slachtoffer et cetera. Met zulke informatie verbeter je het agressiebeleid.
  2. Is er een incident geweest met een flexkracht? Dan is het belangrijk is dat álle intercedenten weten welke flexkrachten niet meer bemiddeld mogen of moeten worden, om te voorkomen dat een agressor op een andere vestiging het opnieuw probeert en zo zijn sanctie probeert te omzeilen. Daarbij is het handig om een signalementformulier te gebruiken.