Agressieprotocol

  Arbocatalogus
soort:
oplossing
onderwerp:
agressie
doelgroep:
werkgever + werknemer
aard:
genezen
invoeringstijd:
jaar
rendement:
positief
bedrijfsgrootte:
grote + kleine bedrijven

Met een agressieprotocol weet je precies wat er moet gebeuren als zich agressie voorgedaan heeft. Bij agressiegevallen heb je niets aan gedetailleerde beleidsdocumenten, wel aan een korte en heldere opsomming voor werknemer en leidinggevende.

Een agressieprotocol opstellen

Organisaties stellen, in overleg met ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging, een agressieprotocol op dat de vorm heeft van een centraal protocol. Onderdelen van het protocol zijn de centrale melding en registratie van incidenten en de opvang na incidenten. Wat je nog meer kunt doen zie je in begeleiding na agressie.

Download een voorbeeld agressieprotocol

Dit protocol kan worden opgenomen in de gedragscode van de organisatie. Zie ook gedragscode agressie.