Agressie signaleren en bespreken

  Arbocatalogus
soort:
oplossing
onderwerp:
agressie
doelgroep:
werkgever + werknemer
aard:
genezen + voorkomen
invoeringstijd:
dag + maand
rendement:
hoog
bedrijfsgrootte:
grote + kleine bedrijven

Agressie signaleren lijkt, in tegenstelling tot het signaleren van werkdruk, geen probleem te zijn. In de praktijk ligt dit echter ingewikkelder. Het komt namelijk nogal eens voor dat werknemers die vaker geconfronteerd worden met agressie en geweld (of ander ongewenst gedrag) dit zo vanzelfsprekend gaan vinden, dat ze het niet meer zien als iets bijzonders. Dit betekent echter niet dat zij hier geen last meer van ondervinden, want het kan wel degelijk lijden tot nervositeit, angstigheid, slaapstoornissen e.d.

Pas op dat agressie en geweld niet vanzelfsprekend worden

Verder is de kans dan ook groter dat het niet meer gemeld en geregistreerd wordt, waardoor het kan lijken dat er minder sprake is van agressie dan daadwerkelijk het geval is. Dit proces wordt verder in de hand gewerkt als niet of onvoldoende duidelijk is wat de organisatie onder agressie verstaat en de werknemer niet weet hoe te handelen wanneer hij of zij te maken heeft gehad met agressie.

 

Agressie en incidenten bespreken

Een goede manier om emotionele overbelasting te voorkomen is de incidenten regelmatig te bespreken in je team tijdens het werkoverleg. Een goede frequentie is ten minste twee keer per jaar. Het bespreken van ervaringen bevordert een goede teamsfeer en vormt voor werknemers een buffer tegen emotionele belasting. Je kunt hiervoor het hulpmiddel agressie in je team bespreken gebruiken. Je krijgt met dit hulpmiddel ook ervaringen en meningen op tafel die je kunt gebruiken in het kader van agressie meten. Dit levert weer materiaal op om systematisch agressiebeleid te ontwikkelen.

 Voorbeelden

Download een voorbeeld Gedragscode

Download een voorbeeld Agressieprotocol

Download een voorbeeld Registratieformulier agressie

Download de oefening Agressie in je team bespreken 

Op https://werkdrukenongewenstgedrag.zelfinspectie.nl/ kunnen werkgevers op verschillende thema's checken of ze hun werknemers eerlijk, gezond en veilig werk bieden.