Agressie meten

  Arbocatalogus
soort:
oplossing
onderwerp:
agressie
doelgroep:
werkgever
aard:
genezen + voorkomen
invoeringstijd:
maand
rendement:
n.v.t.
bedrijfsgrootte:
grote + kleine bedrijven

Hoe kun je als werkgever zicht krijgen en houden op agressie en geweld? Er zijn verschillende middelen om omvang en mogelijke oorzaken van agressie te meten:


  • Agressie registreren: Een eenvoudige manier om zicht te krijgen en houden op agressie is de agressieregistratie. Gebruik bijvoorbeeld het registratieformulier agressie om alle incidenten bij te houden. Door dit consequent te doen zie je goed hoeveel incidenten zich hebben voorgedaan en wat de aard en het gevolg van de agressie was.
  • (interne) bronnen raadplegen: Uit deze bronnen kun je mogelijk ook afleiden of agressie en geweld tijdens het werk voorkomt. Kijk bijvoorbeeld naar de verzuimcijfers, en dan vooral de reden van verzuim of de risicoinventarisatie en -evaluatie (RI&E). Misschien komt het terug in de resultaten van een uitgevoerd preventief medisch onderzoek (PMO) of een onderzoek werkbeleving.
  • Onderzoek op de werkplek doen: Is dit allemaal niet voldoende om goed zicht te krijgen op de ernst en omvang van agressie? Dan kan het nodig zijn om aansluitend op (één van) bovenstaande bronnen / onderzoeken een speciaal op agressie gericht onderzoek te verrichten. Voor kwantitatieve informatie kun je vragenlijsten inzetten (bijvoorbeeld de medewerkersvragenlijst bij de RI&E). Wil je kwalitatieve informatie, of verdieping op kwantitatieve resultaten, dan kan het nuttig zijn interviews af te nemen.

Met deze informatie kun je gericht beleid en procedures maken om agressie zo veel mogelijk te voorkomen en de gevolgen te beperken.


Download een voorbeeld registratieformulier agressie

Download een voorbeeld medewerkersvragenlijst bij de RI&E


 Tips