Agressie en geweld

  Arbocatalogus

Agressie en geweld vormen een groeiend probleem voor de publieke en zakelijke dienstverlening. Ook werknemers van uitzendorganisaties kunnen hiermee te maken krijgen. Vormen van agressie en geweld waarmee je tijdens het werk te maken kunt krijgen zijn bedreiging, intimidatie, lastig gedrag of fysiek geweld. De gevolgen zijn divers: van angstgevoelens en geïrriteerdheid tot slaapproblemen, maagpijn en ziekteverzuim.


Agressie aanpakken


In dit gedeelte van de arbocatalogus staan voor werkgever en werknemer mogelijke oplossingen om agressie te voorkomen. Agressie aanpakken kan ziekteverzuim voorkomen en draagt bij aan het welzijn van het personeel! 


Je kunt meteen aan de slag met de oplossingen


Je kunt ook eerst meer informatie over agressie lezen:


Voorlichting (nieuwe) werknemers


Wanneer een nieuwe medewerker aan de slag gaat (dit kan ook een uitzendkracht zijn die te werk wordt gesteld binnen een uitzendonderneming), is het van belang om voorlichting te geven over de risico's van het werk (op basis van de RI&E) en hoe deze voorkomen kunnen worden (beleid, maatregelen uit de arbocatalogus). Zie hiervoor het onderdeel Arbocatalogus en risicoinventarisatie en -evaluatie (RI&E). Daarnaast is een goed inwerktraject van belang om het werk efficiënt, goed en op een veilige manier uit te kunnen voeren. Dit geldt ook voor relevante onderdelen van de thema's "werkdruk" en "agressie". Voor de uitzendonderneming is het van belang om het volgende te organiseren:


  • De werknemer/uitzendkracht wordt wegwijs gemaakt op de werkplek en krijgt een inwerkprogramma voor de uit te voeren taken.
  • De werknemer/uitzendkracht krijgt tijdens de inwerkperiode op de werkplek naast functiespecifieke voorlichting en onderricht over risico's en getroffen maatregelen ook algemene informatie over het arbobeleid binnen het bedrijf, zoals vluchtroutes en BHV.
  • Wanneer gewerkt wordt met anderstalige werknemers/uitzendkrachten, wordt hiermee in het inwerktraject rekening gehouden, zodat de uitzendonderneming er zeker van is dat de werknemer alle informatie begrepen heeft.

 Wet- en regelgeving


De Arbowet 2007 vormt de basis voor het voeren van een ‘zo goed mogelijk arbeidsomstandighedenbeleid’. Daarnaast wordt in verschillende wet- en regelgeving gerefereerd aan agressie.


Bron: ArboInformatieblad AI-41: Ongewenste omgangsvormen op de werkvloer, inzage via arbozone.nl. Zie voor alle arbowetgeving: wetten.overheid.nl of Arboportaal.