Acute hulp bij agressie

  Arbocatalogus
soort:
oplossing
onderwerp:
agressie
doelgroep:
werkgever + werknemer
aard:
genezen
invoeringstijd:
week
rendement:
hoog
bedrijfsgrootte:
grote + kleine bedrijven

Acute hulp bij agressie kan heel belangrijk zijn om agressie in de kiem te smoren, dan wel om agressie snel te beëindigen. Voor zover deze hulp niet continu aanwezig is – wat bijna nooit het geval zal zijn – is een alarmlijst nodig in geval van een agressief incident. Zorg dat de lijst altijd actueel is! Zorg dat de nummers vermeld staan op het agressieprotocol en wanneer je de checklist agressie werknemer en de checklist agressie werkgever print voor eigen gebruik, dat je ze ook hier op noteert.

Er zijn deze opties voor acute hulp:

  • collega’s: spreek codes af.
  • hulp van anderen: omliggende bedrijven, conciërge, voordeurdelers et cetera.
  • lokale politie: wijkagent, wijkbureau.
  • veiligheidsbeambte: kan in de eerste uren of dagen een gevoel van veiligheid geven.

Download een voorbeeld agressieprotocol

Download de checklist agressie werknemer

Download de checklist agressie werkgever

 

Zie ook