Aangifte doen van agressie

  Arbocatalogus
soort:
oplossing
onderwerp:
agressie
doelgroep:
werkgever + werknemer
aard:
genezen
invoeringstijd:
dag
rendement:
positief
bedrijfsgrootte:
grote + kleine bedrijven

Ongewenst gedrag in de werksfeer kan van derden (uitzendkrachten, opdrachtgevers en anderen) afkomstig zijn, maar ook van collega’s of leidinggevenden. Een aantal vormen van ongewenst gedrag wordt aangemerkt als een strafbaar feit. Strafbare feiten kunnen betrekking hebben op de aard van het grensoverschrijdend gedrag of op de afhankelijkheidsrelatie waarin bepaald gedrag plaatsvindt. Fysiek geweld – slaan, schoppen, spugen – aanranding, verkrachting, belediging, smaad en stalking zijn de bekendste vormen van strafbaar ongewenst gedrag.

Machtspositie

In sommige afhankelijkheidsrelaties zijn seksuele handelingen door een persoon in een machtspositie strafbaar gesteld, ook als het seksuele contact met instemming van de afhankelijke partij heeft plaatsgevonden. Denk aan de verhouding minderjarige medewerker of stagiaire – leidinggevende. 

Strafbaar

Zowel werknemer als werkgever kunnen aangifte doen.

Bij incidenten met agressie kan ook sprake zijn van vernieling of beschadiging van eigendommen van de werkgever. Daarom kunnen zowel werknemer als werkgever aangifte doen.

Van een strafbaar feit zal door de politie een aangifte worden opgenomen, van niet-strafbare feiten kan door de politie een registratie worden gemaakt. Het doen van aangifte kan leiden tot strafvervolging en is zeker bij herhaling van strafbaar gedrag van belang voor de vervolging. 

Hoe ga je te werk bij het doen van aangifte?

 

Zie ook