Aan de slag met werkdruk

  Arbocatalogus

Belangrijke aanleidingen om individueel of in het team met werkdruk aan de slag te gaan zijn: een hoog ziekteverzuim, spanningsklachten, conflicten, een afnemende klanttevredenheid of de resultaten van een onderzoek, zoals de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E).

Werkdruk aanpakken 

Volg bij de aanpak van werkdruk het zes stappenplan. Deze punten vormen ook de basis voor de oplossingen voor werkdruk. Omdat werkdruk vaak hardnekkig is, of er na enige tijd weer in sluipt, is het slim om de vinger aan de pols te houden en de stappen in de tijd te herhalen. Herhaal deze systematische aanpak cyclisch volgens de 5 W’s.

Werknemer en last van werkdruk

Wanneer je als werknemer last hebt van werkdruk, is het van belang om zo spoedig mogelijk de medische klachten te bespreken met een arts, zie medische klachten behandelen. Daarnaast is het van belang om de oorzaken van werkdruk zo spoedig mogelijk weg te nemen of in ieder geval te verminderen. Als voldoende duidelijk is wat de oorzaken zijn – zie werkdruk signaleren en bespreken – dan kun je oplossingen gaan zoeken in deze arbocatalogus

Leidinggevende en werkdruk

Als leidinggevende kun je te maken krijgen met werkdruk bij een individuele werknemer of meer structureel, dus in je team of in een deel daarvan.

 

 Randvoorwaarden  

Let op de rol van de ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging (PVT)