Aan de slag met beeldschermwerk

  Arbocatalogus

Belangrijke aanleidingen om individueel of in het team met (de arbocatalogus) beeldschermwerk aan de slag te gaan zijn: beginnende (individuele) lichamelijke klachten, ziekteverzuim van werknemers, of de resultaten van een onderzoek, zoals de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) of een individueel werkplekonderzoek.

Praktische aanpak van beeldschermwerk

Wil je preventief aan de slag met gezond beeldschermwerk binnen je organisatie, begin dan met het uitvoeren van een RI&E over beeldschermwerk en kijk op basis van de risico’s die er zijn wat voor maatregelen nodig zijn. Omdat gezond beeldschermwerk altijd aandacht nodig heeft en slechte gewoonten er na enige tijd weer in kunnen sluipen, is het slim om de vinger aan de pols te houden. Maak daarvoor gebruik van de systematische, cyclische aanpak volgens de 5 W’s.

Meteen aan de slag? 

Bekijk onderdeel 1.1 van de RI&E van STAF

Wil je weten of je minimaal aan de eisen van de Arbowet voldoet, kijk dan naar het overzicht met minimale maatregelen.

 Tips

Heb je een werknemer met arm, nek, schouder, lage rug of hoofdpijnklachten? Laat hem dan eerst de checklist gezond beeldschermwerk invullen. Via die checklist komt de werknemer dan vanzelf bij adviezen en oplossingen in de catalogus die kunnen helpen bij het verminderen of voorkomen van klachten.