Aan de slag met agressie

  Arbocatalogus

Belangrijke aanleidingen om individueel of in het team met agressie aan de slag te gaan zijn: agressie-incidenten, spanningsklachten of verzuim naar aanleiding van één of meer incidenten of de resultaten van een onderzoek zoals de risicoinventarisatie en -evaluatie (RI&E).

Agressie aanpakken

Volg bij de aanpak van agressie het zes stappenplan. Omdat agressie een zogeheten ‘restrisico’ is dat binnen de uitzendbranche waarschijnlijk nooit helemaal uitgebannen kan worden en bovendien grote (emotionele en lichamelijke) gevolgen kan hebben, adviseren wij om blijvend een vinger aan de pols te houden en bovenstaand stappenplan in de tijd te herhalen. Herhaal deze systematische aanpak cyclisch volgens de 5 W’s

Werknemer en last van agressie

Als werknemer bespreek je het altijd zo spoedig mogelijk met je leidinggevende als je te maken hebt gehad met agressie. Zie ook agressie signaleren en bespreken. Je leidinggevende kan je ondersteunen met begeleiding na agressie en opvang en nazorg bij agressie. Ook kan hij zaken regelen om agressie in de toekomst beter te kunnen voorkomen, zowel voor jou persoonlijk als misschien voor je team.

Werkgever en agressie

De ideale aanpak van agressie door de werkgever is gebaseerd op goed zicht op de risico’s – aard, omvang, frequentie – met risicoinventarisatie en -evaluatie (RI&E) en agressieregistratie. Op basis hiervan kan beleid ontwikkeld worden met het ‘bestpractice-model voor ongewenste omgangsvormen op het werk’. Dat model is ontwikkeld door TNO in 2002. Het heeft acht invalshoeken:

Concreet betekent dit dat er sprake is van preventie (het voorkomen van agressie) en van curatie (de gevolgen er van zoveel mogelijk beperken, ‘genezen’ genoemd in deze arbocatalogus). Nadat het beleid is geïmplementeerd is het essentieel dat het periodiek tegen het licht gehouden wordt en zonodig bijgesteld. Lees ook het Arbo-Informatieblad (AI-blad) A1-41: Ongewenste omgangsvormen op de werkvloer. Je kunt het bestellen op arbozone.nl

 Randvoorwaarden

Let op de rol van de ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging (PVT).

 

Zie ook